JUBILEUSZOWA
X SZKOŁA NEONATOLOGII

18 - 19 MAJA 2018r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne  przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2