JUBILEUSZOWA
X SZKOŁA NEONATOLOGII

18 - 19 MAJA 2018r.

PROGRAM

18 maja

(piątek)

8.45 Otwarcie X Szkoły Neonatologii
Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

 

8.50-9.20 WYKŁAD INAUGURACYJNY
Screening for critical congenital heart defects using pulse oximetry: an evidence update
Prof. Andrew Ewer, Institute of Metabolism and Systems Research College of Medical and Dental Sciences Neonatal Unit Birmingham Women's Hospital Edgbaston

WYKŁAD TŁUMACZONY NA JĘZYK POLSKI


9.20-10.50
SESJA I - NEFRONEONATOLOGIA
Moderatorzy: Dr hab. Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw., Prof. Danuta Zwolińska

9.20-9.40 Wodonercze wrodzone - diagnostyka i terapia
Prof. Danuta Zwolińska, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej

9.40-10.00 Zakażenia układu moczowego w okresie noworodkowym
Prof. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu

10.00-10.20 Wady układu moczowego prowadzące do schyłkowej niewydolności nerek
Dr hab. n. med. Kinga, Musiał Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu

10.20-10.40 Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego pre - i postnatalna
Dr hab. Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw. Katedra i Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu

10.40-10.50 Dyskusja

10.50-11.20 Przerwa kawowa

11.20-13.20 Warsztaty EKG
        Podstawy zapisu EKG dla neonatologa
        - wykład wprowadzający
        - interaktywne ocenianie przykładów EKG przez uczestników
       - zajęcia praktyczne
        Dr n. med. Anna Turska-Kmieć
        Klinika Kardiologii, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

13.20-14.20 Przerwa lunchowa

 

14.20-16.00

SESJA II - Wczesny CPAP w leczeniu ZZO - wyniki ogólnopolskiego badania PICO Grant naukowy firmy CHIESI

14.20-14.30 Otwarcie Sesji
Prof. Ewa Helwich, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

14.30-14.50 Badanie PICO - najważniejsze fakty
Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM w Warszawie

14.50-15.20 Częstość i czynniki predykcyjne niepowodzenia CPAP-u stosowanego jako początkowa metoda wsparcia oddechowego w ZZO
Dr hab. med. Tomasz Szczapa, Klinika Neonatologii UM w Poznaniu

15.20-15.50 Wpływ niepowodzeń wczesnego CPAP-u na powikłania oddechowe i typowe powikłania wcześniactwa
Dr hab. med. Ewa Gulczyńska, prof. ICZMP, Klinika Neonatologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

15.50-16.00 Dyskusja


16.00-17.00    
SESJA III

16.00-16.20 Probiotyk dla noworodka: po co, kiedy i jak?
Dr hab. med. Dorota Pawlik, Oddział Kliniczny Neonatologii CM UJ w Krakowie

16.20-16.40 HMO - istotny składnik mleka kobiecego - wpływ na budowanie odporności niemowląt
Dr n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Inrensywną Terapią Noworodkam Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy

16.40 – 17.00 Laktoferyna – glikoproteina o dużej skuteczności terapeutycznej
Prof. Hanna Krauss, Katedra i Zakład Fizjologii UM w Poznaniu

17.00-17.20 Realizacja programu profilaktyki przeciw wirusowi RS w nowych, rozszerzonych kryteriach
Prof. Ewa Helwich, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie


17.20-18.30    
SESJA IV Zaburzenia metaboliczno-endokrynologiczne u matki a losy płodu i noworodka
Moderatorzy: Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Prof. Beata Czeszyńska

17.20-17.40 Dysfunkcje tarczycy u ciężarnej a stan płodu i noworodka
Dr n. med. Małgorzata Syrenicz, Samodzielna Pracownia Propedeutyki UM w Szczecinie

17.40-18.00 Zaburzenia polimetaboliczne u ciężanej w aspekcie wpływu na płód i noworodka
Dr hab. Barbara Garanty - Bogacka, Samodzielna Pracownia Propedeutyki UM w Szczecinie

18.00-18.20 Czy noworodek matki z cukrzycą nadal powinien niepokoić neonatologa, a może bardziej lekarzy innych specjalności?
Prof. Beata Czeszyńska, Klinika Neonatologii PUM w Szczecinie

18.20-18.30 Dyskusja

18.30 Zakończenie pierwszego dnia X Szkoły Neonatologii

19 maja

(sobota)

9.00-11.15
SESJA V
Moderatorzy: Prof. Anna Dobrzańska, Prof. Ewa Helwich

9.00-9.30 Wrodzone i nabyte zakażenie wirusem cytomegalii w intensywnej terapii noworodków
Prof. Anna Dobrzańska, Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka,
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

9.30-10.00 Cholestaza noworodkowa - rozpoznanie, leczenie i rokowanie
Dr hab. med. Dariusz Gruszfeld, prof. nadzw., Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka,
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

10.00-10.30 Wodogłowie noworodkowe - diagnostyka i leczenie
Dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

10.30-11.00 Kontrowersje leczenia żywieniowego w intensywnej opiece nad noworodkiem
Prof. Janusz Książyk, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych,
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

11.00-11.15 Dyskusja

11.15-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.15 Prokalcytonina w neonatologii
Prof. Jerzy Szczapa, Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu


 
12.15-15.10    
SESJA VI - ZABURZENIA KRĄŻENIA U NOWORODKA
Moderatorzy: Dr hab. med. Iwona Maroszyńska, prof. nadzw., Prof. Jerzy Szczapa

12.15-12.20 Wprowadzenie - mity na temat hipotensji noworodka
Dr hab. med. Iwona Maroszyńska, prof. nadzw., Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

12.20-12.50 Od czego zależy rzut serca?
Lek. med. Przemysław Łaniewski - Wołłk, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

12.50-13.20 Rola powrotu żylnego w patofizjologii niewydolności krążenia
Dr hab. med. Iwona Maroszyńska, prof. nadzw., Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

13.20-13.50 Czy potrafimy leczyć hipotensję u noworodków?
Lek. Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz, Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

13.50-14.20 Praktyczne zastosowanie NIRS w leczeniu zaburzeń krążenia u noworodków
Lek. Malwina Pietrzykowska-Kuncman, Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

14.20-14.50 Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu u noworodka
Dr n. med. Marek Niwald, Klinika Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

14.50-15.10 Noworodek z zagrożeniem życia z powodów kardiologicznych
Prof. Joanna Książyk (Warszawa)


15.10 Zakończenie X Szkoły Neonatologii

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2