JUBILEUSZOWA
X SZKOŁA NEONATOLOGII

18 - 19 MAJA 2018r.

Dziesięciolatek  to już duży skrzat
Co z życiem wokół jest już za pan brat
Dziesięciolatek to jest fajny gość
Co swoim rodzicom daje nieźle w kość
Dziesięcioletni doktorek
To nie jest taki zwykły amorek
To specjalista, któremu wciąż mało
Jak ma leczyć i naprawiać ciało
Neonatolog co dziesiąty raz
Przybył do Szkoły w ten właściwy czas
Zdobędzie wiedzę wielką, znakomitą
I pozna jej wartość w EKG ukrytą
Obchodzimy Jubileusz, okrągłą rocznicę
Zaraz obejmę w posiadanie mównicę
I Was przywitam serdecznie i miło
I będę życzyć oby Wam się szczęściło
W pracy i w domu, o świcie i w zmrok
I oby radość gościła co krok.

Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Image

TERMIN
KONFERENCJI

18 - 19 MAJA 2018 r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program Konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Copernicus ****

Bulwar Filadelfijski 11 w Toruniu.

AKTUALNOŚCI

21.12.2017  Uruchomienie strony internetowej. Możliwość rejestracji na Konferencję oraz rezerwacja hotelu Copernicus.

 

 

Image

OPŁATA
ZJAZDOWA

KOSZT UCZESTNICTWA
W ZJEŹDZIE:

300,00 zł
- zgłoszenie do 30 kwietnia 2018r.
350,00 zł - zgłoszenie od 1 maja 2018r.
400,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)
150,00 zł - Pielęgniarka

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


120,00 zł
- koszt uczestnika
120,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „NEONATOLOGIA 2018”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarska.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2