JUBILEUSZOWA
X SZKOŁA NEONATOLOGII

18 - 19 MAJA 2018r.

KOMITET
NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu

Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

Członkowie:
Dr hab. Barbara Bogacka, Dr n. med. Justyna Czech-Kowalska
Prof. Beata Czeszyńska, Prof. Anna Dobrzańska
Dr n. med. Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz
Dr n. med. Dariusz Gruszfeld, Prof. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Dr hab. Barbara Królak-Olejnik, Prof. Joanna Książyk
Prof. Janusz Książyk, Lek. med. Przemysław Łaniewski
Prof. Iwona Maroszyńska, Dr n. med. Kinga Musiał, Dr n. med. Marek Niwald,
Dr n. med. Malwina Pietrzykowska, Dr n. med. Małgorzata Syrenicz
Dr n. med. Anna Turska-Kmieć, Prof. Danuta Zwolińska

 

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2